بایگانی بخش اداره شبکه،امنیت و ارتباطات

img_yw_news
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ -

بخش امنیت شبکه

مانیتورینگ یا پایش سیستم هایی که عملکرد صحیح و پایداری آن ها اهمیت دارد به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های حساس در بخش فناوری اطلاعات محسوب می شود.

img_yw_news
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ -

مرکز مخابرات

باتوجه به اهمیت ارتباطات در سازمان‌ها‌، مرکز مخابرات دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر از قدیمی‌ترین واحد‌های ارتباطی و پشتیبانی دانشگاه می‌باشد که شاهد تغییرات ساختاری بسیاری گردیده‌، باتوجه به ارتباط تنگاتنگ بخش مخابرات با شبکه‌، این مجموعه در‌حال‌حاضر زیرمجموعه مرکز فناوری‌ اطلاعات و‌ارتباطات می‌باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ -

پست الکترونیک

با توجه به نیاز روز افزون کاربران به پست الکترونیکی‌، در سالهای گذشته دانشکده‌ها خود راساً اقدام به دایر کردن سرویس پست الکترونیکی کرده بودند، که باتوجه به سیاست‌های دانشگاه این سرویس درحال حاضر فقط در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات فعال می‌باشد.

img_yw_news
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ -

WEB

میزبان وب یا Web Host به فضایی در اینترنت گفته می‌شود که برای میزبانی وب سایت شما مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع برای راه‌اندازی سایت پس از انتخاب نام دامنه نسبت به درخواست سرویس ‌هاست مورد‌نظر جهت بارگذاری اطلاعات وب‌سایت خود بر روی آن اقدام می‌نمایید.