مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- پشتیبانی فنی
پشتیبانی فنی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.5218.12002.fa.html
برگشت به اصل مطلب