مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- اطلاعیه‌ها و هشدار‌ها
سرویس پست الکترونیکی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 

جهت ورود به ‌سرویس پست الکترونیکی دانشگاه از آدرس https://webmail.aut.ac.ir  استفاده گردد. حتماً به قفل سبز رنگ در آدرس بار توجه نمایید و در صورت مغایرت از ورود به صفحه خودداری نمایید.

حفظ و نگهداری نام کاربری و کلمه عبور پست الکترونیکی بر عهده کاربر است و فقط برای استفاده خود شخص ایجاد شده است.

هر فرد مسئول کلیه فعالیتهایی است که از طریق آدرس پست الکترونیکی او انجام می گیرد .

نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3026.3454.fa
برگشت به اصل مطلب