مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- اخبار مرکز
اصلاح ساختار سازمانی مکاتبات در نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/10 | 
پیرو اهمیت همسان‌سازی ساختار رسمی و ساختار مکاتبات دانشگاه، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه با انجام ممیزی لازم در این خصوص و مکاتبه با کلیه واحدها،  نسبت به تغیرات مورد نیاز جهت همسان‌سازی اقدام نموده است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3022.9414.fa
برگشت به اصل مطلب