مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- اخبار مرکز
ارتقا و به‌روز رسانی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دروس (Courses)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/27 | 
اساتید و دانشجویان گرامی.
سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه (کورسز)، به منظور بهره‌گیری از ویژگی‌های جدید تمرین و آزمون، و همچنین بهبود سرعت، کارایی و امنیت سامانه، به مودل نسخه ۳.۱۱ به روز رسانی شد
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3022.8708.fa
برگشت به اصل مطلب