مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- اخبار مرکز
به‌روزرسانی و لینک سامانه رفاهی (بیمه تکمیلی) به سامانه حقوق و دستمزد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
با پایان قرارداد بیمه تکمیلی دانشگاه (بیمه دانا) و آغاز بیمه تکمیلی جدید(بیمه ایران)  اطلاعات بیمه‌شدگان با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و واحد رفاهی ویرایش  و به‌روزرسانی شد. طی این فرآیند، اطلاعات شاغلین جهت پیاده‌سازی بیمه تکمیلی در سال جدید به بیمه تکمیلی سامانه اتوماسیون اداری منتقل شده و لینک آن به سامانه حقوق ودستمزد دانشگاه از دی ماه سال جاری برقرار شد .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3022.7205.fa
برگشت به اصل مطلب