مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- اخبار مرکز
راه اندازی سامانه مدیریت رویداد و اطلاعات امنیتی(SIEM)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/11 | 
روزانه میلیون‌ها هشدار امنیتی و رخداد توسط تجهیزات سخت افزاری، شبکه‌ای، امنیتی و سامانه‌های مختلف نرم افزاری تولید می‌شوند. حجم بسیار بالا و تنوع قالب های تولید رخدادها  باعث شده است که بررسی دقیق، تحلیل و  ارزیابی آنها به‌صورت انسانی کاری بسیار پرزحمت، پرهزینه و معمولا غیرممکن باشد.
سامانه مدیریت رویداد و اطلاعات امنیتی(SIEM) ، با هدف جمع آوری، نگهداری، پایش و تحلیل مستمر هشدارها و رویدادهای امنیتی جهت ارتقای امنیت سامانه ها و شبکه دانشگاه،  توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه راه اندازی شده است.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.3022.3767.fa
برگشت به اصل مطلب