مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- راهنمای سیستم مدیریت یادگیری(Lms)
راهنما سیستم مدیریت یادگیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.2992.3467.fa.html
برگشت به اصل مطلب