مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- سامانه اتوماسیون اداری و مکاتبات
سامانه اتوماسیون اداری و مکاتبات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/17 | 
اتوماسیون اداری در سال‌ ۱۳۸۸  با راه‌اندازی زیر سیستم‌های مکاتبات‌، پرسنلی و‌حسابداری مالی در‌ دانشگاه استقرار یافت و در سال‌های بعد با توجه به نیاز دیگر بخش‌های اداری و مالی دانشگاه به مرور زیر سیستم های دیگری اضافه شد. در‌حال حاضر سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه با قابلیت پاسخ‌گویی به کلیه نیازهای اداری و‌مالی پرسنل دانشگاه اعم از‌دستیابی به کارتابل مکاتبات‌، درخواست مرخصی و ماموریت‌، مشاهد فیش حقوقی و اطلاعات پرونده پرسنلی‌‌، اموال در اختیار، درخواست جنس از انبار و خرید و تدارکات توسط هریک از پرسنل‌، تبدیل به پورتال اداری و مالی دانشگاه گردیده است.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.2974.3437.fa
برگشت به اصل مطلب