مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- سامانه مدیریت یادگیری- دروس حضوری(Courses)
سامانه مدیریت یادگیری- دروس حضوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 
«سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی ویژه دروس حضوری» از آبان ۹۸ توسط مرکز  فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی شده و برای بهره‌برداری در اختیار مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد دانشگاه قرار گرفته است. کلیه دروس دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه از ترم جاری که اطلاعات آنها در پرتال دانشگاه وجود دارند، به همراه لیست دانشجویان در این سامانه ثبت شده اند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.2973.3428.fa
برگشت به اصل مطلب