مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- سامانه آموزش الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 
سامانه آموزش‌ الکترونیکی دانشگاه صنعتی‌امیرکبیر جهت برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های الکترونیکی و برخط‌ مورد استفاده قرار میگیرد.جهت هر‌چه بهتر برگزار شدن این‌کلاس‌ها ودوره‌ها واحد پشتیبانی کلاس‌های الکترونیکی در مرکز فناوری اطلاعات و‌ارتباطات دانشگاه مشغول به فعالیت است و با اساتید، دانشجویان و مسئولین شبکه دانشکده ها در تعامل می‌باشد.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.2972.3427.fa.html
برگشت به اصل مطلب