مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- پورتال آموزشی و پژوهشی
پورتال آموزشی و پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 
هدف از این سامانه ایجاد مجموعه‌ای شامل فعالیت‌های اساتید، دانشجویان و‌کارکنان‌ به صورت جامع و یکپارچه بر اساس نیازهای موجود در دانشگاه بوده تا در بخش‌های مختلف دانشگاه و با توجه به نوع فعالیت و سطح دسترسی، کاربران بتوانند جهت ثبت‌، مشاهده و‌تهیه گزارشات مورد‌نیاز خود از این سامانه استفاده نمایند.
کاربران پورتال آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌، رئیس، معاونین ،مدیران، اساتید ،دانشجویان و‌کارکنان دانشگاه هستند که برای انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ازاین سیستم استفاده می‌‌کنند
.

ورود سامانه مختص اساتید


 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.2971.3426.fa.html
برگشت به اصل مطلب