مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
     
دفتر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات :
۶۴۵۴۲۸۲۹
 
امور مشترکین:
۶۴۵۴۵۵۵۵
 
 پست الکترونیک :
cicaut.ac.ir
 
فکس :
۶۶۴۶۹۹۶۱  

آدرس مرکز: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر بلوار اصلی دانشگاه دانشکده مواد و متالورژی طبقه دوم
آدرس مراجعات حضوری(امور مشترکین): تهران، خیابان حافظ، بلوار اصلی دانشگاه طبقه همکف ساختمان آموزش کل
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات:
http://aut.ac.ir/find.php?item=10.1122.3443.fa
برگشت به اصل مطلب