مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- ریاست
ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 
آقای دکتر مهدی قطعی
استاد
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.1045.1111.fa.html
برگشت به اصل مطلب