مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- اطلاعیه‌ها و هشدار‌ها
پورتال آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 

برای ورود کاربران به سامانه  آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر اساس نوع فعالیت هر کاربر، یک نام کاربری و کلمه عبور تخصیص داده شده است  .

جهت رعایت امنیت ، کلمه عبور در طول ترم حتما تغییر داده شود.

تلفن همراه و ایمیل دانشگاه اساتید، در پورتال حتما به روز باشد، تا در هنگام ورود به سامانه پیامک “ورود به پورتال” وزمان  ثبت نمرات و تغییر کلمه عبور کد امنیتی دریافت نمایند.

حفظ و نگهداری نام کاربری و کلمه عبور بر عهده کاربر است و فقط برای استفاده خود شخص ایجاد شده است. هرفرد مسئول کلیه فعالیتهایی است که از طریق نام کاربری او انجام می گیرد .

در صورت واگذاری آن به شخص دیگر یا استفاده از نام کاربری دیگران، مسئولیت وعواقب هرگونه استخراج اطلاعات ویا تغییر در اطلاعات برعهده صاحب نام کاربری می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.3026.3452.fa.html
برگشت به اصل مطلب