مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی- ماموریت و اهداف
ماموریت و اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/16 | 
اهداف
- تقویت و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در دانشگاه
- تبدیل به قطب اطلاع رسانی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح ملی و بین­ المللی
- افزایش تنوع و کیفیت نرم‌افزارها به صورت کاربر پسند و قابل رقابت با دانشگاه‌های برتر جهان
راهبردها
- سازماندهی و ترمیم واحدهای ICT
- توسعه زیر ساخت شبکه دانشگاه و ارتقای سرویس‌های اینترنت
- ایجاد مرکز خدمات ابری یکپارچه دانشگاه
- توسعه و بهبود نرم افزاری
-ایجاد و توسعه مداوم زیرساخت نظارتی و امنیت اطلاعات در دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی:
http://aut.ac.ir/find-10.1050.3417.fa.html
برگشت به اصل مطلب