مرکز داده و زیر ساخت
در حال حاضر مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر‌، در برگیرنده مجموعه مهمی از سیستم‌های کامپیوتری و اجزاء آن همانند وسایل ذخیره‌سازی و ارتباطی می‌باشد  و ‌در این راستا همواره سعی نموده تا با ارائه یک زیرساخت قابل‌اعتماد‌، احتمال اختلال‌ در دانشگاه را به حداقل برساند
 | تاریخ ارسال: 1398/12/20 |  دفعات مشاهده: 2226 بار
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری به معنای یکپارچه‌سازی عملیات و امور‌اداری است، عملیات و اموری که با مدیریت اطلاعات در ارتباط هستند. ابزارهای زیادی برای اتوماسیون یا خودکارسازی عملیات موجود است و‌دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال‌۱۳۸۸ تصمیم به اجرای اتوماسیون اداری در‌ دانشگاه گرفت.
 | تاریخ ارسال: 1398/12/21 |  دفعات مشاهده: 2477 بار