معرفی سرویس اینترنت و مدیریت پهنای باند

آدرس ورود و پنل مصرف

https://internet.aut.ac.ir

یکی از مهمترین و عمده ترین وظائف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات توزیع مناسب اینترنت می باشد به گونه‌ای که کاربران حداکثر پهنای باند را داشته باشند و نیز زمینه سوء استفاده کاربران پرمصرف گرفته شود.

در این راستا سامانه‌ای طراحی شده است که توضیحات آن به شرح ذیل می‌باشد‌:

جهت ورود به ‌اینترنت و ‌نیز خروج از‌ آن و نیز مشاهده وضعیت‌ مصرف‌ خود‌ از آدرس https://internet.aut.ac.ir  استفاده گردد  و‌مطابق شکل زیر‌، حتماً به قفل سبز رنگ در آدرس بار توجه نمایید و در صورت مغایرت از ورود  به صفحه خودداری نمائید.

aut-internet

مدیریت پهنای باند برای تمامی کاربران‌Per User می‌باشد که بر روی حداکثر سه دستگاه مختلف همزمان  قابل‌استفاده می‌باشد‌. جهت مدیریت مصرف اینترنت چهار جدول برای همه گروههای مختلف کاربری در نظر گرفته شده است :

  • جدول روزانه ( امروز) که به معنای 24 ساعت گذشته نسبت به زمان حال می‌باشد.
  • جدول هفتگی که به معنای هفت روز گذشته نسبت به زمان حال می‌باشد.
  • جدول ماهانه که به معنای سی روز گذشته نسبت به زمان حال می‌باشد.
  • جدول آزاد که به معنای هفت روز گذشته نسبت به زمان حال می‌باشد.

به این مفهوم که حجم 24 ساعت گذشته شما پس از پایان یافتن بازه زمانی هر 24 ساعت به جدول هفت روز اخیر اضافه خواهد شد و اینکه محدودیت حجمی  جدول هفتگی از مجموع ترافیک هفت روز اخیر خواهد بود .

محدودیت حجمی گروهی از کاربران در قالب جدول زیر نمایش داده شده است :

Group

Daily 

Volume

(gigabyte)

Weekly  Volume

(gigabyte)

Monthly

Volume

(gigabyte)

Faculty اساتید 5 20 60
PhD  دکترا 4 16 48
Msc ارشد 3 12 36
Bsc  کارشناسی 2 8 24
Staff کارمند 2 8 24

برای استفاده بهتر از پهنای باند و ترغیب کاربران جهت استفاده از زمان های خارج از وقت اداری مصرف کاربران در ضریبهای تخفیفی ضرب و لحاظ خواهد شد که این ضرائب به شرح ذیل می‌باشد (‌پس از ورود به اینترنت برای هر کاربر قابل مشاهده است‌)‌:

ضریب زمان ایام هفته
1.0 7 الی 23 شنبه تا چهارشنبه
0.6 7 الی 23 پنج شنبه و‌جمعه
0.4 7 الی 23 روزهای تعطیل رسمی
0.4 23 الی 1 هر روز هفته
0.2 1 الی 3 هر روز هفته
0.02 3 الی 7 هر روز هفته

علاوه بر این‌، با استفاده از پروتکل BGP   لینکهای اینترنت دانشگاه در وضعیت Main/Backup قرار گرفته‌اند به گونه‌ای ضمن اتصال اینترنت دانشگاه از دو بستر فیزیکی متفاوت، سیستم به گونه ای طراحی شده است که در صورت قطعی یک بستر، ترافیک به صورت خودکار بر روی لینک backup قرار گیرد و اختلالی در سرویس‌های دانشگاه ظاهر نگردد.